Source: Nebraska Athletic Communications, Nov. 15, 2021