Source: Nebraska Athletic Communications, Nov. 1, 2021